CONTEXTE QUESTIONS A JÁNOS FÜGEDI
 
   

 
    Références bibliographiques

Dömötör, Tekla (ed.), Magyar néprajz VI. Népzene, néptánc, népi játék (Folklore hongrois. Vol. VI. Musique populaire, danse populaire, jeux populaires), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.

Halmos, István, Lányi, Ágoston, Pesovár, Erno, Vas megye tánc- és zenei hagyománya (Traditions de danse et musique [du canton] de Vas), Szombathely, 1988.

Kaposi, Edit, Bodrogköz táncai és táncélete 1946-1948 (Les danses et la vie chorégraphique [de la région] de Bodrogköz), Planétás, Budapest, 1999.

Karsai, Zsigmond, Martin György, Lorincréve táncélete és táncai (Les danses et la vie chorégraphique [du village] de Lorincréve.) MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1989.

Lányi, Ágoston, Martin, György, Pesovár, Erno, A körverbunk. Története, típusai és rokonsága (La verbunk [danse de recrutement] en cercle. Son histoire, ses types et ses correspondances), Zenemukiadó, Budapest, 1983.

Pesovár, Erno, A magyar páros táncok (Les danses de couples hongroises), Planétás, Budapest, 1997.

Martin, György, Bag táncai és táncélete (Les danses et la vie chorégraphique [du village] de Bag), Néptáncosok kiskönyvtára 16-18, Muvelt Nép, Budapest, 1955.

Martin, György, A magyar körtánc és európai rokonsága (Les danses en cercle hongroises et leurs correspondances européennes), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

Martin, György, A sárközi–duna menti táncok motívumkincse (Les motifs des danses de Sárköz sur le Danube), Planétás, Budapest, 1999.

Pesovár, Erno, Lányi, Ágoston, A magyar nép táncmuvészete. Néptánciskola I-II (L'art de la danse des Hongrois), Népmuvelési Propaganda Iroda, Budapest, 1974.

Ratkó, Lujza, A tánc mint tradíció a nyírségi paraszti kultúrában (La danse comme tradition dans la culture paysanne de la région de Nyírség), Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre, Nyíregyháza Sóstófürdo, 1996.

Takács, András, Fügedi, János, Gömöri népi táncok (Les danses populaires [de la région] de Gömör), Madách, Bratislava, 1992.

[Signalons pour les lecteurs francophones un livre traduit du hongrois : Martin, György, Les danses populaires hongroises, Corvina, Budapest, 1974. Ouvrage disponible au prêt à la Bibliothèque Forney, Paris.]
 
   
sommaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |